Kamenolomi

CRVENE STIJENE

Eksploatacija na Crvenim stijenama je u tri eksploatacijska polja krupnozrnute breče.

Više

POLJANE

Na području Poljana u drugom eksplotacijskom polju, eksploatira se sitnozrna breča u više slojeva.

Više