Crvene Stijene

Eksploatacija na Crvenim stijenama je u tri eksploatacijska polja krupnozrnute  breče. Geomehaničke karakteristike ovih slojeva su vrlo slične, dok se po boji i teksturi razlikuju i idu od svjetlo sive do blago crvene boje. U kamenu je česta pojava fosiliziranih ostataka morskih puževa, školjki i drugih mikroorganizama.

Geomehaničke karakteristike krupnozrnih breča omogućavaju obradu kamena tehnikama poliranja, četkanja, štokovanja, paljenja, klesanja i drugim tehnikama obrade.

  • 20140218_094808
  • IMG_0218
  • 20140321_095922
  • IMG_0176
  • IMG_0789
  • IMG_1038
  • Kamen  naslovna Crvene stijene
  • IMG_0889
  • IMG_1641 Crvene Stijene