KAMENOLOMI

CRVENE STIJENE

Eksploatacijska polja i karatkeristike

Eksploatacija na Crvenim stijenama je u tri eksploatacijska polja krupnozrnute breče. Geomehaničke karakteristike ovih slojeva su vrlo slične, dok se po boji i teksturi razlikuju i idu od svjetlo sive do blago crvene boje. U kamenu je česta pojava fosiliziranih ostataka morskih puževa, školjki i drugih mikroorganizama.

Geomehaničke karakteristike krupnozrnih breča omogućavaju obradu kamena tehnikama poliranja, četkanja, štokovanja, paljenja, klesanja i drugim tehnikama obrade.

FOTOGRAFIJE

Galerija fotografija sa kamenoloma “Crvene stijene”