KAMENOLOMI

Kamenolom Poljane - BX Kamen d.o.o. Jajce

POLJANE

Eksploatacijska polja i karatkeristike

Na području Poljana u drugom eksplotacijskom polju, eksploatira se sitnozrna breča u više slojeva, koji se po boji mogu razlikovati od bijele do više nijansi sive boje, sa fosilnim ostatcima morskih školjki, puževa i drugih morskih mikroorganizama.

Geomehaničke karakteristike omogučavaju obradu poliranjem, štokovanjem, paljenjem, četkanjem, klesanjem te i drugim tehnikama obrade.

FOTOGRAFIJE

Galerija fotografija sa kamenoloma “Poljane”