Izložbeni prostor sa primjerima u Banja Luci

U Banja Luci odmah uz tranzit napravili smo izložbenu kućicu obloženu sa različitim vrstama i načinima obrade našeg kamena.

Geomehaničke karakteristike kamena omogućavaju obradu kamena tehnikama poliranja, četkanja, štokovanja, paljenja, klesanja i drugim tehnikama obrade.