– Obrađeni kamen

  • stokovani
  • ugradjeni kamen 3
  • ugradjeni kamen 1
  • breca polirano
  • breca stokovano
  • lomljeni 1